De Omgevingswet, vervolgverhaal

Zo ongeveer in iedere nieuwsbrief die u van ons leest is aandacht besteed aan de nieuwe Omgevingswet die in aantocht is. Ook deze keer weer kunnen we een stap melden in de totstandkoming van deze nieuwe wet, waarin 26 bestaande wetten die te maken hebben met de omgeving, geintegreerd zullen worden. De planning voor de invoering van de nieuwe wet gaat op dit moment uit van 1 oktober 2018.

De bedoeling van de nieuwe Omgevingswet is om ruimtelijke projecten makkelijker te maken. Een geintegreerde beoordeling van plannen maakt het voor de overheid makkelijker om in zicht te krijgen welke gevolgen een plan in de praktijk zal hebben, en voor burgers en bedrijven zal straks nog maar één vergunning nodig zijn voor de realisatie van een plan. Op 15 maart 2016 is de Wet behandeld in de Eerste Kamer. De uitvoeringsbesluiten zullen in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) worden gevat, en die moeten nog de inspraak in.