mvdw-logo website2

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht vormen al vanaf de start een van onze specialismen. Vrijwel geen enkel ander rechtsgebied is zo verbonden met menselijke kwaliteiten als arbeidsrecht. Het is net zo dynamisch als de personen die er mee te maken hebben en het verandert met de dag. Zeker zo relevant voor de werkgever als de werknemer.

Arbeidsrecht geeft vaak aanleiding tot problemen, klein en groot, kort en lang. Kleine oorzaken kunnen tot langdurige geschillen leiden, zeker als ze niet goed worden aangepakt. Het arbeidsrecht lijkt voor iedereen dichtbij, maar is juist een specialisme van de eerste categorie omdat iedereen denkt er iets van af te weten.

Wij staan niet alleen grotere (internationale), maar ook graag zeer kleine (locale) ondernemingen en ondernemers bij op dit complexe rechtsgebied. Wij beseffen daarvan dan juist de impact.

Onze deskundigheid omvat o.m.:
– (collectief) ontslagrecht
– medezeggenschapsrecht
– collectief arbeidsrecht
– werk en ziekte
– overgang van onderneming
– bijzondere arbeidsverhoudingen