mvdw-logo website2

Ondernemers en ondernemingen ontkomen niet aan de juridische werkelijkheid. Het commerciële belang strijdt vaak met de drang om juridisch zo veilig mogelijk te opereren. Juridisch advies is vaak een sluitpost. Wij proberen ondernemers pro actief terzijde te staan met praktische juridische adviezen. Door nauw met ondernemers samen te werken, hun onderneming en hun samenwerkingspartners zo goed mogelijk te kennen en door 24×7 uur bereikbaar te zijn proberen wij bij te dragen aan beheersing van juridische risico’s. Onze kernactiviteit bestaat uit het actief adviseren over vraagstukken waar ondernemers mee te maken krijgen en door onze input te leveren bij het tot stand komen van overeenkomsten. Procederen doen wij alleen als het echt niet anders meer kan, maar dan vliegen we er ook in.

De internationalisering van het recht dwingt tot een brede kijk op het internationale recht. Daarom werken wij al vele jaren lang samen met advocaten in Europa en zijn wij lid van TEN, The European Network. Wij houden dagelijks onze ogen en oren open voor internationale ontwikkelingen.

Onze diensten bestaan o.a. uit:

  • adviseren over en opstellen van overeenkomsten zoals algemene voorwaarden, distributie, franchise, samenwerking, (ver)koop e.a.
  • adviseren over vennootschapsrechtelijke (N.V., B.V., v.o.f., stichting) en aandeelhouderskwesties
  • begeleiding van fusies en overnames, herstructurering en harmonisering
  • adviseren over en begeleiden van (Europees) mededingingsrechtelijke kwesties
  • adviseren over kwesties van intellectuele of industriële eigendom (handelsnaamrecht, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht)
  • verlenen van procesrechtsbijstand bij geschillen over al dit soort zaken.