Een onlosmakelijk onderdeel van het handelsrecht vormen de fusies en overnames. Overnames vereisen een goede afstemming tussen verschillende disciplines en komen ook juridisch neer op het vinden van een juiste balans van aandacht aan alle betrokken partijen en de voor hen belangrijkste aandachtspunten.

Het is belangrijk om vooraf de onderzoeks- en informatieplichten strategisch goed voor ogen te hebben. Uit onderzoek is gebleken dat advocaten veel effect kunnen hebben op de uitkomst van een transactie. Het is dus zaak om vooraf de juiste toon en aanvliegroute te bepalen.

Wij geloven erin dat een organisatie in alle gevallen goed voorbereid en begeleid dient te worden en zich goed dient te vergewissen van de uiteindelijke (ook niet financiële) doelstellingen bij de transactie.

Het gebeurt nog steeds te vaak dat er onbenoemde of niet onderzochte zaken voor verrassingen zorgen, waar een eenvoudig juridisch of ander relevant onderzoek dit eenvoudig had kunnen voorkomen. Liever tijdig gezien dan achteraf vergeten.

Daarvoor begeleiden wij zowel kopende als verkopende partijen bij deze transacties. Die begeleiding kan bestaan uit:

  • het voorbereidende werk alleen, bijvoorbeeld door een juridisch boekenonderzoek (‘due dilligence’, ook voor de verkoper);
  • het gehele contractuele traject van intentieverklaring tot finale afsluiting en overdracht, inclusief de overname agenda,
  • specifieke adviezen, bijvoorbeeld op het vlak van aansprakelijkheid of flex BV wetgeving en dividend uitkeringen
  • activiteiten die nog nodig zijn om na afsluiting de kopende of verkopende organisatie weer juridisch en organisatorisch op peil te krijgen, zoals bij eventueel benodigde herstructureringen.

Meijerman van de Wouw heeft expertise op dit vlak voor zowel kleinere (familie) bedrijven als voor grote multinationals.