mvdw-logo website2

Vastgoedrecht als term is geen gedefinieerd begrip en ook Wikipedia heeft er geen betekenis voor. Wij verstaan er al die facetten van het recht onder die op enige manier met vastgoed te maken hebben. Dat kan het contractenrecht zijn, maar ook het bouwrecht. Het bestuursrecht komt in vastgoedzaken heel vaak aan bod, bijv. in kwesties rond ruimtelijke ordening of waar door de overheid te verstrekken vergunningen een rol spelen. Ook het aanbestedingsrecht komt bij vastgoed vaak voor.

Meijerman van de Wouw Advocaten heeft langzaam maar zeker een deskundigheid op dit specifieke rechtsgebied opgebouwd en ondersteunt tal van bouw- en aannemingsbedrijven, maar ook particulieren met bestuursrechtelijke vraagstukken.

Wij bieden een breed scala van diensten: begeleiding bij het opstellen van huur-, aannemings- en bouwcontracten, begeleiding van (verk)koopcontracten, het verlenen van rechtsbijstand in bouwgeschillen, begeleiding van onteigenings- en aanbestedingskwesties. Op bestuursrechtelijk gebied staan wij u bij in alle geschillen met de overheid, op het gebied van milieurecht, ruimtelijk bestuursrecht en daar waar overheidshandelen schade tot gevolg heeft voor bedrijf of particulier.