Herroeping besluit tot ontbinding BV mogelijk

Bij liquidatie van een BV wordt de BV ontbonden en dient het vermogen (voor zover aanwezig) vereffend te worden. Dat een vereffening onder omstandigheden kan worden heropend is wettelijk geregeld. Maar kan het aandeelhoudersbesluit tot ontbinding ook worden herroepen? Die vraag hield juridisch-Nederland jaren bezig. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat dat kan, onder bepaalde voorwaarden (zie arrest: ECLI:NL:HR:2014:3677).
Dit kan van belang zijn indien in de ontbonden BV zich mogelijk een vitaal onderdeel bevindt, met wellicht bijbehorend fiscaal voordeel. Het besluit toto herroeping zal aan de rechter moeten worden voorgelegd en deze zal, indien aan de voorwaarden is voldaan (zoals duidelijkheid omtrent de financiën en hoe betrokken derden gecompenseerd kunnen worden middels garanties/zekerheden, zie het arrest), een verklaring daaromtrent afgegeven welke de griffier inschrijft in het handelsregister. De herroeping heeft geen terugwerkende kracht.

Vragen hierover? Neem contact op met mr. Gert Meijerman (gertmeijerman@wouwadvocaten.nl) of mr. Willem Weijmans (willemweijmans@wouwadvocaten.nl)