Openbaar register van aandeelhouders

Op grond van de Europese wet- en regelgeving, met name de recent aangenomen vierde anti-witwasrichtlijn, wordt de Nederlandse wetgever verplicht tot, kort gezegd, het instellen van een openbaar register waarin de uiteindelijke begunstigde(n) (zogenaamde ‘ultimate beneficial owner(s)’, afgekort UBO) moeten worden ingeschreven, voor medio 2017.
Om het primaire doel, aldus het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme, te bereiken moet worden bijgehouden wie de UBO is van een rechtspersoon.

Geregistreerd worden zij die een belang van 25% of meer, al dan niet indirect, in het vermogen en/of in de zeggenschap van een rechtspersoon. Dit heeft uiteraard vergaande gevolgen voor de privacy van dergelijke UBO’s, aangezien conform de richtlijn hun naam, geboortedatum, nationaliteit en procentuele belang moeten worden geregistreerd.
Nog onbekend is welke gevolgen er worden verbonden aan het niet voldoen aan de registratieplicht. Ook staat ter discussie of het beoogde doel hiermee bereikt wordt.
Deze richtlijn moet nog worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij houden u daarover zoveel mogelijk op de hoogte.

Benieuwd wat dit voor u als bestuurder kan betekenen?  Neem dan contact op met mr. Gert Meijerman (gertmeijerman@wouwadvocaten.nl) of mr. Willem Weijmans (willemweijmans@wouwadvocaten.nl)