Weet u eigenlijk of en wanneer u dividend mag uitkeren?

Het heeft enige tijd geduurd, maar sedert 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Flex-BV) een feit. Hierdoor is onder meer de kapitaalbescherming van de schuldeisers van de besloten vennootschap (BV) gewijzigd. De oude –op de NV-wetgeving geënte- wetgeving bood qua kapitaalsbescherming in de praktijk te weinig zekerheden voor schuldeisers.

Zoals u wellicht al weet wordt onder het nieuwe BV-recht het bestuur van de BV verplicht om bij elke vorm van uitkering van vermogen aan aandeelhouders na te gaan of deze, gelet op de belangen van de BV en schuldeisers, verantwoord is, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders.
Om te bepalen of een uitkering geoorloofd is wordt de voorgenomen uitkering onderworpen aan een balanstest en een uitkeringstoets. De balanstest bepaalt of een uitkering van vermogen mogelijk is en over welk bedrag beschikt mag worden. De uitkeringstoets is van belang bij het vaststellen (door het bestuur) of de BV na de voorgenomen uitkering nog aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De beoordelingsperiode is volgens de parlementaire geschiedenis (in beginsel) een jaar van het moment van uitkering. Omstandigheden kunnen meespelen bij de uitkeringstoets, zoals een redelijkerwijs toekomstig te verwachten betaling aan de BV, waardoor de BV aan haar verplichtingen kan blijven voldoen in het jaar na de uitkering.

De balanstest wordt gedaan zo snel mogelijk nadat de aandeelhouders hebben besloten tot uitkering. De uitkeringstoets dient te geschieden kort voor het moment van uitkering. Ook kan uw accountant hierbij een rol spelen aangezien deze bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose kan opstellen of beoordelen. De zorgplicht voor de accountant wordt hiermee overigens ook vergroot, onverminderd voornoemde hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur (of, van één bestuurder indien anderen zich kunnen disculperen) bij kennelijk ongeoorloofde uitkeringen.

De Flex-BV wetgeving heeft meer invloed dan u wellicht vermoedt.
Benieuwd wat dit voor u als bestuurder kan betekenen?  Neem dan contact op met mr. Gert Meijerman (gertmeijerman@wouwadvocaten.nl) of mr. Willem Weijmans (willemweijmans@wouwadvocaten.nl)