De werkzaamheden van een advocaat

De werkzaamheden van een advocaat

Een advocaat heeft een drukke baan om mensen te begeleiden in juridische zaken. De taak van de advocaat is om te adviseren, bemiddelen en onderhandelen in uw belang wanneer u dit nodig heeft. Belangrijk is wel dat de advocaat partijdig is en alleen de kant kiest van de persoon die hem inhuurt. In het geval van echtscheidingen, ontslagkwesties en letselschade zal de advocaat zijn cliƫnt informeren over hoe hij of zij de beste resultaten voor zichzelf kan bereiken. In het geval dat er een wet wordt overtreden, zal de advocaat proberen de straf (bijvoorbeeld een gevangenisstraf) zo laag mogelijk te krijgen of zelfs te laten kwijt schenden.
advocatenkantoor

Rechtspraak Nederland, hoe werkt het?

Voor de rechter is iedereen gelijk. Om dit met zekerheid vast te stellen is er een rechter nodig die onpartijdig, eerlijk en onafhankelijk is. De rechter beslist of iemand schuldig is en wat voor straf er gegeven wordt. Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan. Een hogere rechter kijkt dan weer naar de zaak en beslist de nieuwe straf. Aangezien de rechter onpartijdig is en het laatste woord heeft, is zijn vonnis bindend.

Schakel een gespecialiseerde advocaat in

advocaatEen advocaat kunt u voor verschillende redenen inhuren. Zo zijn er bijvoorbeeld advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Deze advocaten gaan bemiddelen tussen de werkgever en de werknemer en zijn bekend binnen de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst. Zo weten ze onder andere welke rechten en plichten beide partijen hebben en kunnen u daarbij helpen. Denk hierbij vooral aan onderwerpen als hoelang duurt een proefperiode en wat zijn de regels over het uitkeren van de loon bij langdurige ziekte. Ook in het geval van een contract kunt u een advocaat in de hand nemen. Door de contractvrijheid in Nederland kunt u alles in een contract zetten, zolang het niet in overtreding van de wet is. Deze vrijheid kan echter op latere termijnen grote gevolgen voor uw bedrijf betekenen. Daarom is het belangrijk om goed na te denken, voor u iets ondertekend. Een advocaat gespecialiseerd in contracten kunt u in de hand nemen als u bijvoorbeeld een contract wilt ontbinden of een arbeidsovereenkomst wilt opstellen.

In het geval dat u letselschade hebt opgelopen, kunt u een letselschade advocaat in de hand nemen. Onder het begrip letselschade wordt zowel geestelijke als lichamelijke schade gerekend die tijdens of direct na een ongeval of ongeluk zijn ontstaan. Onder een ongeval valt een ongeluk in huis, maar ook een bedrijfsongeluk, mishandeling of medische misser. Soms is het best lastig om in te schatten op hoeveel schadevergoeding u recht heeft. Vooral het geestelijke letsel is lastig. Om deze reden werken diverse advocaten op no cure no pay basis, wat inhoudt dat ze alleen betaald moeten worden als ze de zaak winnen. Verliest u? Dan hoeft u niets te betalen.

In Nederland zijn er veel wetten waar de burgers zich aan moeten houden. Als iemand zich er niet aan houdt, is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten. Namelijk de overtredingen van de wet en misdrijven. Hieraan zitten verschillende straffen aan verbonden. Een misdrijf is bijvoorbeeld ernstiger dan een overtreding. Denk hierbij aan vandalisme, inbraak of geweldpleging (huiselijk geweld, mishandeling, bedreiging)

Letselschade advocaat arbeidsongeval

Letselschade opgelopen wat nu?

Als een ander persoon aansprakelijk is voor uw letselschade, kunt u een schadevergoeding eisen. Om te beginnen moet u vaststellen hoe u de schade hebt opgelopen. Komt dit door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een hondenbeet of ander dier dat u aanvalt of misschien een pas gekocht product dat problemen heeft gegeven? Als u de oorzaak van de schade hebt ontdekt, kunt u een aansprakelijkheidsbrief opsturen waarmee u een letselschadeclaim indient. Dit kunt u laten doen door een advocaat, die ook voor u berekent wat de hoogte is van de schade die u heeft opgelopen. De schade kan bijvoorbeeld zijn dat u arbeidsongeschikt bent en hierdoor inkomsten misloopt. Ook kan het zijn dat u de kosten aan het ziekenhuis of fysiotherapeut moet betalen. Het komt geregeld voor dat het mogelijk is om smartengeld te eisen. Heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek met een advocaat? Het landelijk opererende letselschadekantoor van Sloof Advocaten biedt de mogelijkheid tot een gratis intakegesprek. Dit gesprek kan telefonisch, op kantoor, of bij u thuis plaatsvinden.

Incassorecht

IncassorechtEen incassoadvocaat heeft meer middelen om ervoor te zorgen dat uw klant de schulden aan u betaald. De advocaat zal een brief schrijven met het verzoek op korte termijn de hoofdsom en de incassokosten te betalen. Gebeurt dit niet, wordt er een brief gestuurd met daarin rechtsmaatregelen. Daarna wordt er met de opdrachtgever besproken over verdere maatregelen.